O projektu

Projekat „ Jačanje kapaciteta medija za izveštavanje u oblasti upravljanja otpadom” nastao je iz želje i namere naše organizacije da i mi pružimo svoj doprinos uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Uvažavajući činjenicu da mediji u ovom procesu imaju veoma značajnu ulogu koncipirane su aktivnosti koje treba da predstavnicima pre svega lokalnih medija olakšaju praćenje tema vezanih za problematiku.
U ovoj fazi projekta biće održane edukative aktivnosti u vidu radionica sa ciljem da se predstavnici medija upoznaju sa sledećim temama:

  • Domaća praksa upravljanja otpadom u Srbiji
  • Zakonodavni okvir
  • Zakonodavstvo EU u oblasti upravljanja otpadom
  • Obaveze Srbije u segmentu uvođenja održivog načina upravljanja otpadom u procesu približavanja EU

U okviru ove prezentacije nalazi se i potrebna literatura kao podrška novinarima prilikom izveštavanja o otpadu.Pored zakonskih propisa, strategija, rečnika... postoji opcija e-savetovališta putem koga novinari mogu da postave pitanje vezano za problematiku upravljanja otpadom, na kome ce im biti odgovoreno u njkrćem roku, ili date instrukcije za pribavljanje adekvatne informacije